Πορτογαλία: Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι είναι πιθανό να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2022

Κόσμος


Η Τράπεζα της Πορτογαλίας δήλωσε ότι βλέπει περιθώρια για την κυβέρνηση να επιτύχει τον επίσημο στόχο του 2022 για το έλλειμμα του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ύψους 1,9%, χάρη στα ζωηρά φορολογικά έσοδα, παρά τα μέτρα δαπανών που λαμβάνονται για να μετριαστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στους καταναλωτές.

Στο Οικονομικό Δελτίο Οκτωβρίου, το οποίο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η κεντρική τράπεζα εξηγεί ότι για να διαμορφωθεί ο λόγος του ελλείμματος στο 1,9%, όπως είναι εγγεγραμμένος στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, θα χρειαστεί επιδείνωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εξαιρουμένων των προσωρινών μέτρων.

Σημειώνει ότι, μαζί με τις δαπάνες που συνδέονται με την πανδημία, τα τρέχοντα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων των αυξήσεων των τιμών θα έχουν αντίκτυπο στο δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2022, ο οποίος είναι «ελαφρώς χαμηλότερος από [αυτούς] το 2020 και το 2021» και θα επικεντρωθεί περισσότερο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Έτσι, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «στο ευνοϊκό πλαίσιο για την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων πολιτικής που εκτιμάται σε περίπου 3,2% του ΑΕΠ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, υπάρχει επαρκές περιθώριο για την επίτευξη του επίσημου στόχου».

Η Τράπεζα της Πορτογαλίας αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον ρυθμό πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή της χώρας φέτος, κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, στο 7,8%, που θα είναι ο υψηλότερος από το 1993, αντανακλώντας την αυξανόμενη εξωτερική πίεση στις τιμές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα φθάσει το 7,8% φέτος, μια αναθεώρηση προς τα πάνω από την πρόβλεψή της για 5,9% τον Ιούνιο, αν και εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από το ποσοστό που προβλέπεται για το σύνολο της ευρωζώνης.

Οι πληθωριστικές πιέσεις, εξηγεί η τράπεζα, παραμένουν υψηλές το δεύτερο εξάμηνο του έτους, παρά τα κάποια σημάδια ανακούφισης.

Ως εκ τούτου, βλέπει το ποσοστό να παραμένει πάνω από το 9% κατά την περίοδο αυτή, να κορυφώνεται το τρίτο τρίμηνο στο 9,5% πριν επιβραδυνθεί ελαφρώς μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: euractiv.gr