Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα για τις χρεώσεις τραπεζικών υπηρεσιών

Οικονομία


Αυτεπάγγελτη έρευνα για τις χρεώσεις στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η έρευνα ανατέθηκε σε αρμόδιο Εισηγητή της Επιτροπής και αφορά τις επιμέρους αγορές της λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, της έκδοσης και αποδοχής καρτών, καθώς και στις αγορές διατραπεζικών συστημάτων, υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τυχόν παράβαση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας που απαγορεύει αφενός τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού και αφετέρου την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.


Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διεξήγαγε στις 7 Νοεμβρίου 2019 ευρείας έκτασης αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω αγορές.

Ρεπορτάζ: Άκης Αθανασόπουλος

Πηγή: ertnews.gr