Πρόσκληση στις Πελοποννησιακές επιχειρήσεις για τη δράση “Έξυπνη Μεταποίηση”

Τα Νέα της Περιφέρειας


Με αυξημένη επιδότηση, μετέχουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπάγονται στο ΣΔΑΜ, για την μεταλιγνιτική εποχή.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική προκήρυξη της δράσης “‘Εξυπνη Μεταποίηση”, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι για τις επιχειρήσεις, στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας, μεσαίες 60%, μικρές – πολύ μικρές 70%, ανεξαρτήτως μεγέθους 50% και στους υπόλοιπους δήμους, μεσαίες 50%, μικρές – πολύ μικρές 60%, ανεξαρτήτως μεγέθους 50%.

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 ευρώ.


Η δημόσια δαπάνη της δράσης, χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατανέμεται ως εξής:

α) Το 70% του προϋπολογισμού του υποέργου, θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

β) Το 30% του προϋπολογισμού του υποέργου, θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Πηγή: ertnews.gr