Πως γίνεται η διάγνωση στο υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί;

Υγεία


Στους ενήλικες για τη διάγνωση της παχυσαρκίας έχει αναγνωριστεί και χρησιμοποιείται ευρέως ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), που υπολογίζεται από την εξίσωση:

ΔΜΣ= Βάρος (σε κιλά) / Ύψος x Ύψος (σε μέτρα).

Στα παιδιά, επίσης, ο ΔΜΣ θεωρείται μια από τις καταλληλότερες μεθόδους διάγνωσης της παχυσαρκίας, διότι έχει υψηλή συσχέτιση με τα ποσοστά σωματικού λίπους.

Τί ορίζουμε ως παχυσαρκία;

Να ξέρετε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ορίζει ως παχυσαρκία την «υπερβολική εναπόθεση σωματικού λίπους, η οποία επηρεάζει αρνητικά την υγεία και ευεξία του ατόμου». Αυτή η υπερβολική εναπόθεση λίπους προέρχεται από την αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Δέικτης Μάζας Σώματος & Καμπύλες Ανάπτυξης

Ο υπολογισμός του ΔΜΣ δεν είναι το ίδιο εύκολος στα παιδιά, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους ενήλικες, δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια ΔΜΣ που να ορίζουν την παιδική παχυσαρκία, καθώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ανάπτυξη του παιδιού. Ο ΔΜΣ, όπως και το λίπος σώματος, δεν αυξάνεται ευθέως αναλογικά με την ηλικία στα παιδιά, αλλά ακολουθεί μια πορεία αύξησης που μοιάζει με καμπύλη. Οι καμπύλες ανάπτυξης που αναφέραμε προηγουμένως, οι οποίες αποτελούν γραφική παράσταση των μεταβολών του ΔΜΣ ενός πληθυσμού, σε συνάρτηση με την ηλικία και το φύλο. Οι καμπύλες ανάπτυξης βασίζονται σε μεγάλης κλίμακας μελέτες και απεικονίζουν τις τιμές «αναφοράς» για ανθρωπομετρικές μεταβλητές, όπως βάρος, ύψος, περίμετρος κεφαλής κ.ά. Αυτό σημαίνει ότι, για το βάρος στην προκειμένη περίπτωση, συγκρίνοντας τη μέτρηση του παιδιού σας με την τιμή «αναφοράς» θα ξέρετε πόσο μακριά ή κοντά βρίσκεται σε σχέση με τον μέσο όρο υγιών συνομιλήκων του.

Πώς χρησιμοποιούνται οι καμπύλες ανάπτυξης;

Κάθε χώρα έχει τις δικές της καμπύλες ανάπτυξης διαφορετικές για τα αγόρια και τα κορίτσια. Τις καμπύλες που αφορούν στον ελληνικό πληθυσμό θα τις βρείτε στα βιβλιάρια υγείας του παιδιού σας αλλά και στο παράρτημα του βιβλίου STOP στην Παιδική Παχυσαρκία-Η γενιά του Χ-Large. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα αντίστοιχα διαγράμματα ανάπτυξης, μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποιο εκατοστημόριο βρίσκεται το παιδί σας, δηλαδή πως είναι το βάρος του, σε σύγκριση με άλλα παιδιά του ίδιου φύλου και ηλικίας. Έτσι, ορίζεται ότι τα παιδιά που βρίσκονται μεταξύ 90ης και 95ης εκατοστημόριας θέσης θεωρούνται υπέρβαρα, ενώ αυτά που βρίσκονται πάνω από την 95η εκατοστημόρια θέση είναι παχύσαρκα. Επίσης, ο ΔΜΣ για τα παιδιά μπορεί να υπολογισθεί και ηλεκτρονικά από αξιόπιστες πηγές.

Συμπερασματικά, αν το παιδί σας διαγνωσθεί υπέρβαρο ή παχύσαρκο ένα από τα πρώτα βήματα που θα μπορούσατε να κάνετε, ως γονείς, είναι να αποδεχτείτε ότι το υπερβάλλον βάρος αποτελεί πρόβλημα υγείας και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Πηγή mednutrition.gr